Skip to content

Projekt

20121116_095059

Under Projekt samlar vi våra större entreprenader. Vi har erfarenhet av ny- och ombyggnationer både i privat regi och åt kommunala och privata bolag. Vi är vana vid att arbeta med totalentreprenader där vi har helhetsansvaret såväl som general- och utförandeentreprenader.

Offentliga lokaler och fastigheter

Åt kommunala och privata bolag uppför vi fastigheter för bostäder, kontor, vård eller annan offentlig verksamhet. Vi är vana vid att arbeta med ombyggnationer och renoveringar av byggnader med känslig karaktär, såsom kyrkor och andra kulturmärka byggnader. Eller så behöver ni hjälp med lokalanpassningar och underhållsåtgärder på kommersiella fastigheter – det är vi gärna med och utformar tillsammans med er.

Villor och privata bostäder

Som privatperson kanske du står inför att renovera och bygga om ett gammalt hus? Vi gillar utmaningar och att hitta lösningar! Våra hantverkare att vana vid att arbeta med äldre byggnader och kommer gärna med idéer. Eller så vill du bygga ett helt nytt hus, där du själv kan utforma huset så det passar dina önskemål. Nybyggnationer av villor gör vi oftast i lösvirke vilket ger ett stort utrymme för eget tänkande och flexibilitet. Vi har även erfarenhet av att montera byggsatsfärdiga hus.

2012-04-04_2 08.42.32