Skip to content

Byggservice

Byggservice kallar vi vår sida där vi hanterar våra mindre projekt. Det kan vara renovering- och underhållsarbeten eller mindre entreprenader såsom om- och tillbyggnader och komplementbyggnader. Vi har många duktiga hantverkare som är flexibla och har en bred kunskap inom byggbranschen.

Byggserviceprojekt kan vara nog så komplicerade, och det kan uppstå problem under arbetets gång så även för oss. Vi tycker det är mycket viktigt att ha en tydlig dialog under projektets gång och att hålla våra kunder informerade så att inte slutresultatet kommer som en överraskning. Ofta arbetar vi i lokaler där det pågår verksamhet eller i ett hem, och vi vet då hur viktigt det är att vi kommer i utsatt tid och att vi tar hänsyn till de människor som vistas på platsen.

20121017_104335Våra mindre projekt utförs antingen på fast pris eller på löpande räkning, vilket som passar kunden bäst. Vid fast pris lämnar vi en offert på arbetet innan vi startar, vilket ger kunden en trygghet i att veta vad som ska betalas när arbetet är slutfört. Vid akuta ärenden eller vid komplicerade renoveringar där det är svårt att uppskatta hur lång tid arbetet kommer ta kan det vara bättre att låta oss utföra arbete på timme, det vill säga enligt löpande räkning. Vi använder oss utav programmet Byggsamordnaren för att hålla reda på de timmar och det material vi lägger ner på ett projekt. Sedan tillämpar vi en öppen redovisning för kunden som tydligt ser leverantörsfakturor och antal timmar projektet har tagit.

Låter det intressant? Kontakta oss på 0171-388 83 så tar vi hand om dig och ditt projekt på bästa möjliga sätt.