Skip to content

Om Elvbygg

Elvbygg startades av Jan Elvroth som drev företaget fram till 2003 då Elvbygg såldes vidare. Det var då den nuvarande ägaren Peter Vägermark köpte företaget och nu driver det vidare under samma namn. Företaget har på senare tid växt från att vara ett litet företag till ett mellanstort byggföretag med ca 65 anställda varav 13 är tjänstemän.

Vår verksamhet består främst av ny- och ombyggnationer av bostäder och lokaler och vi utför såväl mindre projekt och försäkringsarbeten som större general- och totalentreprenader. Våra kunder är oftast offentliga beställare, företag, bostadsrättsföreningar och försäkringsbolag samt ibland även privatpersoner.

Elvbygg har ett systerföretag som heter Uddala Bygg och som även är vår primära materialleverantör, vilket gör en stor trygghet i inköp och leveranser. Vi har vårt fina kontor på Myrangatan 13 i Enköping, dit alla är välkomna att titta förbi på en kaffe för att diskutera ett projekt.

Kontakta oss och se hur vi kan hjälpa dig att utforma just ditt projekt på bästa sätt!

Elvbygg