Skip to content

Kvalitet-, miljö- och arbetsmiljöarbete

Elvbygg är ett kvalitet- och miljömedvetet företag och vi värdesätter arbetsmiljöarbetet högt. Vi är certifierade enligt BF9K som innebär att vi har ett system för kvalitet, miljö och arbetsmiljö som är under ständig utveckling. Läs mer om vad BF9K är här.

Kvalitet är ett begrepp som kan betyda olika saker beroende på sammanhang. För oss är kvalitet dels när våra kunder känner sig nöjda och har fått ett bra bemötande under projektets gång. Det är även kvalitet när våra medarbetare känner att de gör ett bra jobb och kan lämna över något de känner sig stolta över att ha bidragit till. Till sist innebär kvalitet att vi efterlämnar något som uppskattas av omgivningar och samhället.

I och med detta anser vi att begreppen miljö och arbetsmiljö likaväl hör hemma under begreppet kvalitet. Förutom att arbeta fram olika sätt att säkra att vi rent byggnadsmässigt och ekonomiskt gör ett bra jobb, så arbetar vi också mycket med att få en säker arbetsmiljö för våra medarbetare samt med att minska avtrycken på vår miljö.

Vår samlade KMA-policy finns att ladda ner här.