Skip to content

Kontrollansvarig

certifikatVi kan erbjuda kontrollansvarig med riksbehörighet och nivå K (kvalificerad). Vår kontrollansvarige är Peter Vägermark som är certifierad enligt KA4 av DNV (De Norske Veritas). Peter har många uppdrag som kvalitets-/kontrollansvarig bakom sig, och tillsammans med sitt engagemang och sin långa erfarenhet i byggbranschen är han en ovärderlig tillgång i ett projekt.

Peter tar uppdrag både för mindre tillbyggnader och småhus såväl som mer komplicerade byggnader och hallar.

Vid intresse, kontakta Peter på 0709-51 91 51 eller peter@elvbygg.se

Vad är en kontrollansvarig?
En kontrollansvarig behövs i de flesta fall där kommunen kräver en bygganmälan eller en rivningsplan. Den kontrollansvariges uppgift är att hjälpa och se till så att byggherren uppfyller bygglagstiftningens krav. Detta görs genom att en kontrollplan upprättas där det framgår vilka kontroller som behöver göras för att garantera att dessa krav uppfylls. Utöver att se till att kontrollplanen följs, utför även den kvalitetsansvarige dokumenterade arbetsplatsbesök och närvarar vid samråd med kommunen. Vid projektets slut lämnar den kontrollansvarige in ett utlåtande inför slutbeskedet som kommunen utfärdar.